logotype
lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 

 Pobierz plakat -
czerwiec/lipiec 2017

 
KUP BILET
 
 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Aktualności

18 lipca 2017 odeszła p. Maria Błaszczak.

Czytaj więcej...

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk
II. Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych
Wymiar etatu: 1,0
III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
• co najmniej trzy letni staż pracy na podobnym stanowisku,
• znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych,
prawa budowlanego - w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówień na roboty budowlane,
• znajomość języka angielskiego w tym zawodowego,
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel
IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• dokładność i staranność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.
• kompetencje językowe – precyzja językowa,
• wysoka kultura osobista,
• doskonała organizacja pracy.
V. Zadania wykonywane na stanowisku:
• przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów umów, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami)
• przygotowywanie zapytań ofertowych i ich analiza,
• opracowywanie i przesyłanie sprawozdań z udzielonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych,
• kontrola zgodności udzielanych zamówień z prawem zamówień publicznych i ustawą
o finansach publicznych,
• współpraca z obsługą prawną PFB oraz innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych,
• przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO obwiązującym w Instytucji,
• prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień.

VI. Wymagane dokumenty:
• CV, list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)
VI. Termin złożenia dokumentów: do 28 lipca 2017 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu
tylko z wybranymi kandydatami.

Polska Filharmonia Bałtycka zaprasza na koncerty organowe z okazji Jarmarku św. Dominika! 

Czytaj więcej...

11 lipca zmarł wybitny organista Luigi Ferdinando Tagliavini. 

Czytaj więcej...

Gdańsk, 11.07.2017 r.


Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka orkiestrowego
Skrzypce tutti

Termin przesłuchania: 14.11.2017 r. (wtorek)
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fr. Chopina w Gdańsku, Sala Kameralna Godzina przesłuchania: godz. 14:00

Program przesłuchań:

1. W.A. Mozart – I część koncertu z kadencją – do wyboru:
• III Koncert G-dur KV 216
• IV Koncert D-dur KV 218
• V Koncert A-dur KV 219
2. Dowolny utwór wirtuozowski


Literatura orkiestrowa (do pobrania):
• W.A. Mozart – Symfonia D-dur KV 385 „Haffnerowska” (IV część)
• F. Mendelssohn – IV Symfonia A-dur „Włoska” (IV część)
• S Prokofiew – Symfonia D-dur Op. 25 „Symfonia Klasyczna”
• J. Brahms – Symfonia e-mol Op. 98
• G. Rossini - Uwertura do op. „Wilhelm Tell”


Niezbędne wymagania od kandydatów: doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.


Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz cv w jęz. polskim i angielskim;
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku);
Termin złożenia dokumentów: 31.10.2017 r.
Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary. Regulamin przesłuchania dostępny na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.


Materiały nutowe można pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne są również w Biurze Koncertowym PFB 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail:


Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):


Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.