logotype
marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 

 Pobierz plakat -
 Marzec 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor Główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Aktualności

Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pasja Młodości – odpowiedz i wygraj podwójną wejściówkę na koncert symfoniczny”
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku z siedzibą
w Gdańsku, kod pocztowy 80-751, Ołowianka 1.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym:
www.facebook.com/filharmonia/ w dniu 15.03.2018r. (do godziny 15:00 lub godziny wcześniejszej,
o ile zostaną wyłonieni laureaci).


§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) nie jest pracownikiem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku,
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku,
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe.

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są trzy podwójne bilety na koncert symfoniczny „Pasja Młodości”, który odbędzie się 16.03.2018r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Sali Koncertowej PFB o godzinie 19:00.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym udzielą jako jedne z pierwszych pięciu osób poprawnej odpowiedzi na pytanie: W którym roku został skomponowany utwór „Sinfonietta” Poulenca?
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 godzin od zakończenia Konkursu.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien osobiście zjawić się w kasie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej godzinę przed koncertem w dn. 16.03.18r.
5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Polską Filharmonię Bałtycką.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: swojego imienia i nazwiska oraz osoby towarzyszącej, niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Administratorem danych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe sa przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych  oraz ich poprawiania. 


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Facebook-owym pod postem konkursowym.

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

informuje o naborze na stanowisko:

Woźny Orkiestry
Techniczna Obsługa Orkiestry

Miejsce pracy: Gdańsk


I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Woźny Orkiestry - Techniczna Obsługa Orkiestry

     Wymiar etatu: 0,5, praca w systemie zadaniowego czasu pracy

III. Wymagania od kandydatów:

 • zdolności organizacyjne i techniczne,
 • dyspozycyjność  w całej dobie,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
 • umiejętności interpersonalne.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:            

 • mile widziana znajomość pracy i topografii Orkiestry oraz instrumentów;
 • wykształcenie co najmniej średnie (mile widziane wykształcenie muzyczne);
 • mile widziane umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego.

V.  Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Przygotowanie Sal do prób i koncertów (realizowanych również poza siedzibą PFB) przez:
  ustawianie, składanie krzeseł, pulpitów, podestów i instrumentów.

VI. Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;


 • Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:
  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
  1) Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.
  2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.
  3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.


VII. Termin złożenia dokumentów: do dnia
27 marca 2018r.


Dokumenty można złożyć:

a) pocztą na adres:

Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego)

 

b) na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):


Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu

tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kwestionariusz

Oświadczenie

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

informuje o naborze na stanowisko:

kasjer biletowy

Miejsce pracy: Gdańsk


I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Kasjer biletowy

Wymiar etatu: pełen etat

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:            

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie pracy w sprzedaży i obsłudze klienta,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel;
 • elastyczność i dyspozycyjność,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • wysoka kultura osobista,
 • doskonała organizacja pracy,
 • mile widziane zamiłowanie do muzyki i świata sztuki,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • sprzedaż biletów na koncerty własne i zlecone organizowane przez PFB
 • kontakt z klientem i bieżące wsparcie
 • udzielanie informacji o ofercie artystycznej
 • dbanie o ekspozycję na terenie kasy i Filharmonii ulotek repertuarowych i plakatów PFB
 • przygotowywanie druków zaproszeń na koncerty PFB
 • uzupełnianie danych związanych z frekwencją publiczności na koncertach.

VI. Wymagane dokumenty:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

 

 • Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.

2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.

VII.   Termin złożenia dokumentów: 26 marca 2018r.


Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kwestionariusz do pobrania
Oświadczenie do pobrania

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW FINANSOWYCH
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk


II. Stanowisko: od Specjalisty do Głównego specjalisty ds. projektów finansowych
Wymiar etatu: 1,0


III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub techniczne,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
• znajomość języka angielskiego, w tym zawodowego,
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.


IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• mile widziana znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
• umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• dokładność i staranność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność,
• kompetencje językowe – precyzja językowa,
• wysoka kultura osobista,
• doskonała organizacja pracy.


V. Zadania wykonywane na stanowisku:
• współpraca ze wszystkim działami Filharmonii w zakresie przygotowania merytorycznego i programowania finansowego projektów,
• opracowywanie, wypełnianie oraz składanie wniosków o dofinansowanie projektów (kulturalnych i inwestycyjnych) w ramach odpowiednich programów krajowych
i zagranicznych (z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i innych źródeł),
• koordynowanie i odpowiedzialność za realizację projektów w tym monitorowanie przebiegu finansowania projektów oraz weryfikacja dokumentów finansowo – księgowych dotyczących projektów,
• pozyskiwanie sponsorów i mecenasów działalności Filharmonii, rozliczanie umów
w postaci sprawozdań ze zrealizowanych zobowiązań wobec sponsorów, mecenasów,
• utrzymywanie stałych kontaktów z mecenasami, sponsorami oraz współpraca
z instytucjami i urzędami w zakresie wdrażania projektów,
• poszukiwanie źródeł finansowania dla projektów,
• przygotowywanie projektów umów w zakresie powierzonych obowiązków pracowniczych.

VI. Wymagane dokumenty:
• CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
(oświadczenie oraz kwestionariusz osobowy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.
2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.
3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.

VII. Termin złożenia dokumentów: do 20.03.2018r.

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail:

(decyduje data wpływu korespondencji):

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz

Oświadczenie

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Wymiar etatu: 1,0

Czytaj więcej...