logotype
styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 

 Pobierz plakat -
 styczeń 2019

 
KUP BILET
 

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bilety na bal Kosmoteka”

2. Organizatorem Konkursu jest Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku z siedzibą
w Gdańsku, kod pocztowy 80-751, Ołowianka 1.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym:

www.facebook.com/filharmonia/ w dniu 4.1.2019. do godziny 15:30.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b) nie jest pracownikiem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku,

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku,

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest łącznie pięć podwójnych zaproszeń na I Bal Karnawałowy dla dzieci w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Sali Koncertowej PFB w sob 5.10.2019 o godzinie 12:00.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym udzielą jako jedne z pierwszych pięciu osób odpowiedzi na pytanie: jaki jest ulubiony taniec/gatunek tańca Państwa dziecka/dzieci?

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w komentarzu pod ich postem.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien osobiście zjawić się w kasie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej godzinę przed koncertem w dn. 5.01.2019

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Polską Filharmonię Bałtycką.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: swojego imienia i nazwiska oraz osoby towarzyszącej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Facebook-owym pod postem konkursowym.