logotype
marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 

 Pobierz plakat -
 Marzec 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor Główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW FINANSOWYCH
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk


II. Stanowisko: od Specjalisty do Głównego specjalisty ds. projektów finansowych
Wymiar etatu: 1,0


III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub techniczne,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
• znajomość języka angielskiego, w tym zawodowego,
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.


IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• mile widziana znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
• umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• dokładność i staranność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność,
• kompetencje językowe – precyzja językowa,
• wysoka kultura osobista,
• doskonała organizacja pracy.


V. Zadania wykonywane na stanowisku:
• współpraca ze wszystkim działami Filharmonii w zakresie przygotowania merytorycznego i programowania finansowego projektów,
• opracowywanie, wypełnianie oraz składanie wniosków o dofinansowanie projektów (kulturalnych i inwestycyjnych) w ramach odpowiednich programów krajowych
i zagranicznych (z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i innych źródeł),
• koordynowanie i odpowiedzialność za realizację projektów w tym monitorowanie przebiegu finansowania projektów oraz weryfikacja dokumentów finansowo – księgowych dotyczących projektów,
• pozyskiwanie sponsorów i mecenasów działalności Filharmonii, rozliczanie umów
w postaci sprawozdań ze zrealizowanych zobowiązań wobec sponsorów, mecenasów,
• utrzymywanie stałych kontaktów z mecenasami, sponsorami oraz współpraca
z instytucjami i urzędami w zakresie wdrażania projektów,
• poszukiwanie źródeł finansowania dla projektów,
• przygotowywanie projektów umów w zakresie powierzonych obowiązków pracowniczych.

VI. Wymagane dokumenty:
• CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
(oświadczenie oraz kwestionariusz osobowy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.
2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.
3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.

VII. Termin złożenia dokumentów: do 20.03.2018r.

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail:

(decyduje data wpływu korespondencji):

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz

Oświadczenie