Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wiadomość e-mail informacji handlowych związanych z działalnością Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Polską Filharmonię Bałtycką moich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Oświadczam ponadto, że mam świadomość przysługujących mi praw w zakresie wglądu oraz możliwości modyfikacji treści przekazanych danych..