logotype

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie waltorni prof. Edwarda Danieckiego. Podczas studiów był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczył w kursach interpretacji muzyki solowej, kameralnej i orkiestrowej w Polsce, Niemczech i Francji. Od 1993 r. jest członkiem orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Występuje regularnie na recitalach solowych i kameralnych, biorąc udział we wszystkich ważniejszych cyklach koncertowych w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, a także w innych miastach Polski.

Działalność artystyczną łączy z pracą pedagogiczną w Szkole Muzycznej I i II st. w Gdyni, gdzie prowadzi klasę waltorni i zespołów kameralnych, oraz z zainteresowaniami naukowymi związanymi z operą włoską XIX wieku a także życiem i twórczością Gioacchino Rossiniego. Ma w swym dorobku pięć publikacji na temat fortepianowych utworów tego kompozytora, przygotowanych w ramach Międzynarodowych Sesji Naukowych „Muzyka Fortepianowa” (Gdańsk 1995, 1998, 2001, 2004, 2007). Zajmuje się również publicystyką muzyczną – w latach 1999-2010 współpracował z ogólnopolskim dwutygodnikiem „Ruch Muzyczny”, dla którego przygotował 80 relacji z ważniejszych wydarzeń muzycznych w regionie gdańskim, a także z przedstawień operowych za granicą (Zurych, Nowy Jork). Jest też autorem kilkunastu opublikowanych opracowań lub transkrypcji utworów na róg i zespoły kameralne.

W 2000 roku, wraz z organistką Ewą Mazurek-Krasodomską, nagrał płytę CD „Muzyka sakralna na róg i organy”. W roku 2008 ukazała się płyta „Pieśni Koncertowe Romantyzmu” nagrana przez niego wraz z Aleksandrą Kucharską-Szefler (sopran) i Bożeną Szull-Talar (fortepian).

W 2005 r. uzyskał tytuł doktora sztuki, broniąc pracę na temat „Pieśń romantyczna na głos, róg i fortepian na przykładzie twórczości F. Lachnera (1803–1890) i H. Procha (1809–1878)”.
Jego działalność artystyczna i pedagogiczna została uhonorowana m.in. Medalem 50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku (1995), Brązową Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1996), Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni (1999, 2004), Dyplomem Ministra Kultury (2004) oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2009). Dwukrotnie otrzymał też Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska (2002, 2009).

newsletter

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia
o koncertach e-mailem

instagram

Nasz profil na Instagramie

Obserwuj nas na Instagramie

btn instagram

Subskrybuj

Proszę zaznaczyć, aby zaakceptować

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem przesyłanych danych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1, e-mail: sekretariat@filharmonia.gda.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@filharmonia.gda.pl
3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest wyłącznie przesłanie newslettera, zaś podstawą przetwarzania jest moja zgoda wyrażona powyżej.
4. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące moich danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
5. Mam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
6. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z prawa do otrzymywania newslettera o wydarzeniach w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku proszę kliknąć na przycisk: Rezygnuję
youtube

Nasz kanał na Youtube

Obejrzyj wideo
z koncertów

btn listen

social

Nasz profil na Facebooku

Polub nasz profil
na Facebooku

btn socjal

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Główny Sponsor PFB – Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepła SA