logotype
lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
KUP BILET
 

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

 

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Główny specjalista/Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Główny specjalista/ Specjalista ds. zamówień publicznych
Wymiar etatu: 0,5 lub 1,0

III. Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub ekonomiczne,
• co najmniej dwuletni staż zawodowy na podobnym stanowisku,
• znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego - w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówień na roboty budowlane,
• znajomość języka angielskiego w tym zawodowego,
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• dokładność i staranność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.
• kompetencje językowe – precyzja językowa,
• wysoka kultura osobista,
• doskonała organizacja pracy.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
• przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów umów, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami)
• przygotowywanie zapytań ofertowych i ich analiza,
• opracowywanie i przesyłanie sprawozdań z udzielonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych,
• kontrola zgodności udzielanych zamówień z prawem zamówień publicznych i ustawą o finansach publicznych,
• współpraca z obsługą prawną PFB oraz innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych,
• przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO obwiązującym w Instytucji,
• prowadzenie ewidencji (rejestrów) udzielanych zamówień publicznych powyżej 30 000 € oraz wyłączonych z ustawy zamówień publicznych z art. 4.
Przy zatrudnieniu na 1,0 etatu dodatkowo realizacja zadań dotyczących projektów finansowych tj. w szczególności:
• poszukiwanie źródeł finansowania dla projektów,
• opracowywanie, wypełniania oraz składanie wniosków o dofinansowanie powierzonych projektów w ramach odpowiednich programów krajowych i zagranicznych,
• utrzymywanie stałych kontaktów oraz współpraca z instytucjami i urzędami wdrażającymi projektu kulturalne,
• przygotowywanie projektów umów w zakresie powierzonych obowiązków pracowniczych.

VI. Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

VII. Termin złożenia dokumentów: do 12 lipca 2020 r.
Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres: Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:  

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
3. Zgoda składana przez kandydata do pracy