logotype

Tomas Venclova urodzony w Kłajpedzie, 1937; ukończył uniwersytet Wileński; debiutował jako poeta w 1957; współzałożyciel Litewskiej Grupy Helsińskiej. Od 1977 przebywa w USA, wykłada literaturę rosyjską, polską i język litewski na Yale University. Członek zespołu redakcyjnego „Zeszytów Literackich". Autor monografii Aleksandra Wata.

Tomas Venclova otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (1991), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000), Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2005).