logotype

Tadeusz MalakAktor, reżyser, profesor zwyczajny, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.

Pierwsze lata aktorskie spędził w Teatrze Rapsodycznym, był m.in. Panem Tadeuszem, Poetą-Beniowskim, Gustawem- Konradem, Tristanem.

Od połowy lat sześćdziesiątych związał się ze Starym Teatrem, brał udział jako aktor m.in w słynnych inscenizacjach Andrzeja Wajdy – Biesy, Z biegiem lat, z biegiem dni..., Dziady w reż Konrada Swinarskiego...

Jest również reżyserem.

Reżyserował w Teatrze Rapsodycznym, Narodowym Starym, STU, Bagateli, Ludowym, w Katowicach, Lublinie, Szczecinie, Londynie oraz w telewizji.

Zrealizował ponad 70 spektakli jako reżyser, często również jako autor adaptacji.

Był twórcą i realizatorem wielu inicjatyw wzbogacających życie artystyczne Krakowa: teatr w Barbakanie,Teatr na Wozie, Teatr Zaczarowanej Dorożki, Igrce Sowizdrzalskie, Odprawa Posłów Greckich na dziedzińcu Collegium Maius UJ, Tryptyk Stanisławowy w Katedrze na Wawelu.

Organizował również rozmaite imprezy poetyckie...

Wyróżniał się w Teatrze Jednego Aktora i Teatrze Małych Form, gdzie zdobył szereg nagród artystycznych.

Autor książki: Teatr Jednego Aktora, kilkudziesięciu publikacji o teatrze i problemach żywego słowa, inicjator i współautor książki o idei Teatru Rapsodycznego.

Malak jest wybitnym interpretatorem poezji romantycznej i współczesnej (Gałczyński, Herbert, Różewicz, Wyspiański), również w formule teatralnej (Herberta - Powrót Pana Cogito, Przyjaciele odchodzą, Brandstaettera - Ja jestem Żyd z Wesela w Starym Teatrze).

Brał udział w wielu koncertach Filharmonii Krakowskiej (Pasja – K.Pendereckiego, Joanna D'arc na stosie Honeggera, Moderner Psalm op. 50 Arnolda Schoenberga, Sąd Ostateczny J.Gillou, Dach Świata... itp.).

Uczestniczył w występach na Verba Sacra w Poznaniu, interpretując m.in. Ewngelię wg.św.Marka w tłum.ks.Węcławskiego, Rapsody E.Wyspiańskiego o Stanisławie i Bolesłwie w katedrach Poznańskiej i Gnieźnieńskiej, Boską Komedię – Dantego, Ziemię Jałową – T.S.Eliota, wiersze K. Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Wojtyły w Auli Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.