logotype

Krzysztof CzyzewskiPraktyk idei, eseista i animator działań międzykulturowych; twórca Fundacji "Pogranicze" i Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach; redaktor naczelny pisma "Krasnogruda" i szef wydawnictwa Pogranicze, w którym redaguje m.in. serie "Meridian" oraz "Sąsiedzi". Autor książek "Ścieżka pogranicza" (2001) oraz „Linia powrotu. Zapiski z pogranicza" (2008). Inicjator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej i innych pograniczach świata. Prowadzi Międzynarodową Akademię „Nowa Agora", programy „Szkoła pogranicza" i „Gra szklanych paciorków" - Laboratoria Praktyk Międzykulturowych. Prezydent Europejskiej Sieci Centrów Literatury „HALMA" z siedzibą w Berlinie.

Laureat stypendium dla innowatorów społecznych i członek Stowarzyszenia Ashoka. Przewodniczący kapituły Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Wykładowca m. in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wileńskiego, New School University (Nowy Jork), Transregional Center for Democratic Studies (Kraków), Salzburg Seminar, Instytutu Nauk Humanistycznych przy Uniwersytecie Lwowskim, Boston University. W 2007 r. wygłosił doroczny "Copernicus Lecture" w Michigan University. Laureat Medalu św. Jerzego, nagród A. Gieysztora i J. Giedroycia, nagrody Forum Ekonomicznego w Krynicy „Nowa Kultura Nowej Europy". Ambasador Europejskiego Dialogu Międzykulturowego i Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego.
Obecnie tworzy Prowincję Pedagogiczną Budowniczych Mostów w Krasnogrudzie, na granicy polsko-litewskiej.