logotype

Zbyszek DymarskiZbyszek Dymarski – dr, Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego (adiunkt)
studia: Wydział Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Studia podyplomowe z wiedzy o kulturze i edukacji medialnej. Obronił doktorat Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego (seminarium o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP).
praca: Wykonywał bardzo różne zawody... Między innymi uczył (nauczyciel dyplomowany) filozofii, etyki i wiedzy o kulturze w trójmiejskich liceach. Na wyższych uczelniach Pomorza prowadził wykłady z antropologii, filozofii religii, etyki i dydaktyki filozofii.

publikacje: Publikował na łamach „Logosu i Ethosu", „Tytułu", „Znaku", „Toposu", „Przekroju"... oraz w pracach zbiorowych (zbiorach materiałów pokonferencyjnych).

Opublikował między innymi:

• Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, Gdańsk 2009;
• Człowiek jako rozumna wolność. Droga Leszka Kołakowskiego do filozofii człowieka, [w:] Rozum i przestrzenie racjonalności, Gdańsk 2010, s.81-98;
• Tischnerowska próba dialogicznej interpretacji kartezjańskiego złośliwego geniusza [w:] „Rzeczywistość dialogu. Dialog w filozofii, filozofia dialogu", Gdańsk 2010, s.83-92;
• Film jako szansa dla dydaktyki filozofii [w:] „Zeszyty Filozoficzne" 2009;
• Tischnerowska koncepcja kuszenia [w:] „Aktualność Tischnera" 2008
• Między kapłanem a błaznem. O tolerancji w kontekście kultury [w:] „Tolerancja a edukacja" 2008;
• To speak of God or man? [w:] „God in Auschwitz", 2008;
• Człowieczeństwo na miarę odpowiedzialności – Leszka Kołakowskiego filozofia człowieka [w:] „Jeśli Bóg jest... Księga jubileuszowa Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP" 2007;
• Koniec Herberta [w:] „Punkt po punkcie. Koniec" 2006;
• Wprowadzenie do filozofii solidarności Józefa Tischnera [w:] „Filozofia w szkole" 2004;
• Filozofia i film [w:] „Filozofia w szkole" 2001;
• Filozofia diabła Leszka Kołakowskiego [w:] „Z dziejów filozofii zła" 1998;
• Debata księdza Józefa Tischnera ze szkołą lubelską [w:] „Logos i Ethos" 1998;
obszar badań: antropologia filozoficzna, antropologia kulturowa, antropologia religii, filozofia religii, filozofia dialogu, fenomenologia, dydaktyka filozofii, etyka.