logotype

Jerzy KuklaOrganista, organmistrz organizator życia muzycznego. Studia w Akademii Muzycznej w Krakowie (organy, klasa prof. M. Semeniuk-Podrazy) i w Katowicach (dyrygentura, klasa prof. J.W. Hawela). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1990-91 (VSMU Bratysława, klasa prof. dr Ferdinanda Klindy). Kursy mistrzowskie pod kierunkiem Michaela Schneidera oraz Gastona Litaize.

Koncerty w Polsce oraz w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainie i we Włoszech. Nagrał 4 CD. Był polskim prawykonawcą dzieł Oliviera Messiaena: „Les Corps Glorieux” (1987) oraz „Verset pour la fete de la dedicace” (1989). Publikował swoje artykuły w „Ruchu muzycznym” oraz zeszytach naukowych polskich uczelni muzycznych. Jest autorem nieopublikowanej biografii polskiego kompozytora Eugeniusza Morawskiego. Inicjator licznych polskich festiwali i cyklów koncertowych.

W roku 2010 zainicjował Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Puławach, którego jest kierownikiem artystycznym. Do najważniejszych osiągnięć organmistrzowskich należy m.in.: przebudowa organów Walckera/Biernackiego w katedrze w Łomży, przebudowa organów chórowych w katedry w Oliwie oraz budowa organów w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu. Był również konsultantem muzycznym oraz wykonawcą intonacji wielu polskich prestiżowych instrumentów, m.in. katedrze w Łomży, Bazylice OO Jezuitów w Krakowie, Bazylice NMP w Wadowicach, Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, organów wielkich katedry w Oliwie oraz obu instrumentów w Bazylice OO Paulinów na Jasnej Górze.