logotype

VR2B6660 wPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Utworzono ją na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 października 2007. W skład orkiestry wchodzą najzdolniejsi absolwenci i studenci wszystkich uczelni muzycznych w Polsce, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Sinfonia Iuventus rozpoczęła działalność artystyczną w czerwcu 2008 roku, od początku współpracując ze znakomitymi mistrzami batuty jak: Jerzy Semkow, Jan Krenz, Kazimierz Kord, Gabriel Chmura, Antoni Wit, Theodor Guschlbauer, Tadeusz Wojciechowski, Jerzy Swoboda, jak również z dyrygentami młodego pokolenia m. in. Moniką Wolińską i Eugene Tziganem. Wśród solistów, którzy wystąpili z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus znaleźli się m.in.: Marta Boberska, François-René Duchâble, Krzysztof Jabłoński, Jakub Jakowicz, Władysław Kłosiewicz, Rafał Kwiatkowski, Ivan Monighetti, Janusz Olejniczak, Mariusz Patyra, Tatiana Shebanova, Anna Maria Staśkiewicz, Agata Szymczewska, Agata Zubel.
Orkiestra występowała w filharmoniach i na festiwalach w Polsce oraz za granicą (Chiny, Francja, Hiszpania, Litwa, Portugalia, Ukraina, Włochy).
W dorobku artystycznym orkiestry znajdują się nagrania radiowe, telewizyjne, filmowe oraz płytowe, w tym: z Jerzym Semkowem (Schubert, Czajkowski), Mariuszem Patyrą (Wieniawski), Ivanem Monighettim (Haydn), Gabrielem Chmurą (Strauss, Françaix, Debussy) oraz Tadeuszem Wojciechowskim (Chopin), Marcinem Nałęcz-Niesiołowskim (Chopin), Agatą Szymczewską (Bruch, Wieniawski i Mendelssohn).
Od kwietnia 2009 roku orkiestra jest rzeczywistym członkiem Europejskiej Federacji Narodowych Orkiestr Młodzieżowych (EFNYO).
Obecnie Dyrektorem Artystycznym orkiestry jest Tadeusz Wojciechowski.