logotype

Tomasz KlepczynskiUrodzony 7 stycznia 1988 roku w Koszalinie, gdzie 7 lat później zaczął uczęszczać do OSM im. G. Bacewicz. Pierwsze 4 lata uczył się gry na fortepianie, natomiast w 5 klasie szkoły podstawowej zaczął swą przygodę z klarnetem. Już w tym czasie wykazywał się dużymi zdolnościami, dlatego też jego nauczyciel mgr Leopold Kaczyński regularnie wysyłał go na warsztaty i konkursy. Ponadto z dużym zaangażowaniem udzielał się w szkolnej orkiestrze grając często również jako solista koncerty w Polsce, Czechach, Niemczech czy Norwegii. Pod koniec swego kształcenia w swoim rodzinnym mieście miał przyjemność wystąpić z Filharmonią Koszalińską. Były to dwa koncerty na przestrzeni dwóch lat, gdzie wykonał najpierw I Koncert f- moll, a później II Koncert Es – dur C.M. Webera.

Studia rozpoczął w 2007 w klasie prof. Bogdana Ocieszaka oraz as. Andrzeja Wojciechowskiego w Akademii Muczynej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Ukończył stopień licencjacki z oceną bardzo dobrą, natomiast teraz przygotowuje się do drugiego dyplomu studiów magisterskich. W czasie swojego kształcenia w Gdańsku również wyjeżdżał regularnie na konkursy. Z zespołami kameralnymi zdobył: drugą nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Klarnetowy w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2011 oraz drugą (2010) i pierwszą (2012) nagrodę w ramach konkursu na Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym. Ponadto brał udział w wielu warsztatach prowadzonych przez tak wybitnych wirtuozów i profesorów jak : Nicolas Balderyou, Jean-Marc Fessard, Andrew Marriner, Algirdas Budrys, Allesandro Travaglini, Matthias Müller czy Antonio Saiote, u którego w roku akademickim 2010-2011 w ramach programu Erasmus, studiował na Instituto Politecnico do Porto w Portugalii.