logotype

Ludwig QuandtLudwig Quandt urodził się w roku 1961 w Ulm. Mając 6 lat rozpoczął grę na wiolonczeli. W roku 1978 został nadzwyczajnym uczniem prof. Arthura Troestera w Akademii Muzycznej w Lubece, byłego solowego wiolonczelisty Filharmoników Berlińskich. Po zdaniu matury w 1980 roku, rozpoczął studia w tym samym mieście. Dyplom zdał w 1985 roku, a egzaminy koncertowe z wyróżnieniem w roku 1987. W trakcie i po ukończeniu studiów uczęszczał na kursy mistrzowskie do Borisa Pergamenszikowa, Zary Nelsovej, Maurice'a Gendrona, Wolfganga Boettchera i Siegfrieda Palmego.
Ludwig Quandt wygrywał nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych (np. w konkursie ARD w Monachium, Konkursie Brahmsa w Hamburgu, "Premio Stradivari" w Cremonie) i został przyjęty podczas selekcji do "Koncertów młodych artystów". W 1991 roku został członkiem Orkiestry Filharmonii Berlińskiej, w której od 1993 roku jest koncertmistrzem grupy wiolonczel. Ludwig Quandt występuje poza tym na świecie jako solista i kameralista. Gra na wiolonczeli Francesca Ruggieriego z Cremony, pochodzącej z 1675 roku, która została mu udostępniona przez Deutsche Bank.