logotype

Natalia KasperczykNaukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 12 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. F.Chopina w Będzinie w klasie mgr K. Maliszewskiej. Od 14 roku życia edukację muzyczną kontynuowała w Państwowej Szkole Muzycznej St. Podstawowego i Licealnego im. F. Chopina w Bytomiu w klasie mgr B. Krzanowskiej. Studiowała w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku w klasie Prof. K. Sperskiego i ad. T. Samerka oraz w Akademii Muzycznej im. K.Lipińskiego we Wrocławiu w klasie wiolonczeli barokowej J.Thiela. Od października b.r. rozpocznie studia pod kierunkiem wybitnego pedagoga Uniwersität der Künste w Berlinie, M. Möllenbecka. W trakcie całej swojej edukacji muzycznej z powodzeniem brała udział w wielu krajowych oraz międzynarodowych konkursach wiolonczelowych, a także w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych wiolonczelistów jak A. Bauer, T. Strahl, P. Głombik, K. Michalik, N. Schmitd, S. Popow, J. Thiel, M. Möllenbeck. Jeszcze na studiach rozpoczęła współpracę z Polską Filharmonią Bałtycką im.F.Chopina w Gdańsku, Państową Operą Bałtycką w Gdańsku oraz Gdyńską Orkiestrą Kameralną Sinfonia Nordica, gdzie od 2008r. została prowadzącą sekcji basowej, z zespołem tym występowała również jako solistka (koncert potrójny A.Vivaldiego).

W 2008 r. wraz z solistami Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot założyła zespół kameralny oboe4strings.3cityproject, z którym występowała na cyklach koncertów kameralnych na terenie trójmiasta oraz na zagranicznych festiwalach (Macedonia). Jest wiolonczelistką kwartetu Gdyńskiej Orkiestry Kameralnej Sinfonia Nordica. Współpracuje również z zagranicznymi zespołami muzyki dawnej.