logotype

Natalia ZaleskaNatalia Karolina Zaleska urodziła się w 1997 roku w Gdańsku. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła u znakomitego pedagoga- Natalii Latyshavej. Jest absolwentką dwóch szkół muzycznych I stopnia. Obecnie jest uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie fortepianu ad. Elżbiety Pasierowskiej- Kołodziej. Wspaniały świat muzyki pomagali jej odkrywać prof. Alicja Kozłowska- Lewna, prof. Aleksiej Orłowiecki a od niedawna również prof. Bogdan Kułakowski. Natalia brała udział w lekcjach otwartych z wieloma wybitnymi pianistami. Jest stypendystką m.in. Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.
Natalia odniosła wiele sukcesów na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach pianistycznych, m. in. na VI Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów im.D. D. Szostakowicza w Kaliningradzie (Rosja 2011r. - I nagroda
i nagrody specjalne) oraz na konkursie ,,Pequenos Grandes Pianistas" w Siguenza (Hiszpania 2010r. - I nagroda ).