logotype

Mateusz Mroczek urodzony 20.09.1982, naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku siedmiu lat. Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Mariusza Dereweckiego oraz Konserwatorium Królewskiego w Brukseli w klasie prof. Katelyn Sebestyen i prof. Zygmunta Kowalskiego. Stypendysta programu Socrates Erasmus w HfM Koeln/Wuppertal w klasie prof. Albrechta Wintera. W roku akademickim 2007/2008 stypendysta Rządu Belgijskiego, Wspólnoty Flamandzkiej. Uczestnik konkursów ogólnopolskich (Wrocław, Lublin) oraz międzynarodowych, w roku 2005 zdobył tytuł finalisty Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Jeunesses Musicales Romania w Bukareszcie. Uczestnik międzynarodowych kursów mistrzowskich w klasach profesorów: Sherbana Lupu i Jadwigi Kaliszewskiej (Lancut), Pierra Amoyala i Esther Perenyi (Bruksela). W latach 2008 - 2013 etatowy pracownik orkiestry Sinfonia Iuventus, z która odbył liczne tourneé pod batutą tak znakomitych dyrygentów jak: Jerzy Semkow, Gabriel Chmura, John Axelrod, Georg Tchitchinadze, Jerzy Maksymiuk. Z Sinfonią Iuventus dokonał rownież licznych nagrań płytowych (m.in. symfonie Schuberta pod dyrekcja Jerzego Semkowa, czy komplet symfonii Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją kompozytora). W roku 2011 był drugim koncertmistrzem Opery i Filharmonii Podlaskiej, gdzie współpracował z Marcinem Nałęcz-Niesiołowskim. Od marca 2013 etatowy pracownik Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.