logotype

Karol GarwolinskiUrodził się w 1982 w Lublinie. W wieku 7 lat rozpoczął edukację w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie, którą w późniejszym czasie wielokrotnie reprezentował na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych zdobywając uznanie zarówno jury, jak i publiczności. Jest kilkukrotnym stypendystą artystycznym Prezydenta Miasta Lublina. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez Tadeusza Chmielewskiego, Grzegorza Kurzyńskiego, Monikę Sikorską-Wojtachę, Elżbietę Tarnawską. Dyplom szkoły muzycznej uzyskał w roku 2001, będąc już wówczas studentem Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku.

W roku 2005 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie prof. Bogdana Czapiewskiego. Od tamtego czasu poświęca się pedagogicznej jak również występuje, jako solista i kameralista, występując m. in. w filharmonii lubelskiej i bałtyckiej.
Obecnie jest asystentem na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz nauczycielem fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie.

Współpracuje również z prof. Bogdanem Czapiewskim, współprowadząc część jego klasy fortepianu w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.