logotype

Wojciech StyśEdukację muzyczną rozpoczął w wieku 9 lat. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Jarosławiu oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych II st. w Przemyślu.

Od 2010 roku studiuje na Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu doktorara hab. Pawła Rydla. W 2014 roku, równocześnie z podjęciem nauki na studiach magisterskich, rozpoczął pracę pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Wejherowie na stanowisku nauczyciela oraz w Instytucie Suzuki w Gdańsku-Osowej jako akompaniator.

Swoje umiejętności muzyczne rozwijał biorąc udział w kursach pianistycznych m.in. Marioli Cieniawy, Andrzeja Pikula, Alberto Nose, Bernda Goetzke.

Jedną z jego pasji jest muzyka kameralna. Występował w wielu polskich miastach jako solista i kameralista.

Choć jego repertuar obejmuje wszystkie epoki i style muzyki fortepianowej, to pianista najpełniej wypowiada się w muzyce XX w.