logotype

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie waltorni prof. Edwarda Danieckiego. Podczas studiów był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczył w kursach interpretacji muzyki solowej, kameralnej i orkiestrowej w Polsce, Niemczech i Francji. Od 1993 r. jest członkiem orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Występuje regularnie na recitalach solowych i kameralnych, biorąc udział we wszystkich ważniejszych cyklach koncertowych w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, a także w innych miastach Polski.

Działalność artystyczną łączy z pracą pedagogiczną w Szkole Muzycznej I i II st. w Gdyni, gdzie prowadzi klasę waltorni i zespołów kameralnych, oraz z zainteresowaniami naukowymi związanymi z operą włoską XIX wieku a także życiem i twórczością Gioacchino Rossiniego. Ma w swym dorobku pięć publikacji na temat fortepianowych utworów tego kompozytora, przygotowanych w ramach Międzynarodowych Sesji Naukowych „Muzyka Fortepianowa” (Gdańsk 1995, 1998, 2001, 2004, 2007). Zajmuje się również publicystyką muzyczną – w latach 1999-2010 współpracował z ogólnopolskim dwutygodnikiem „Ruch Muzyczny”, dla którego przygotował 80 relacji z ważniejszych wydarzeń muzycznych w regionie gdańskim, a także z przedstawień operowych za granicą (Zurych, Nowy Jork). Jest też autorem kilkunastu opublikowanych opracowań lub transkrypcji utworów na róg i zespoły kameralne.

W 2000 roku, wraz z organistką Ewą Mazurek-Krasodomską, nagrał płytę CD „Muzyka sakralna na róg i organy”. W roku 2008 ukazała się płyta „Pieśni Koncertowe Romantyzmu” nagrana przez niego wraz z Aleksandrą Kucharską-Szefler (sopran) i Bożeną Szull-Talar (fortepian).

W 2005 r. uzyskał tytuł doktora sztuki, broniąc pracę na temat „Pieśń romantyczna na głos, róg i fortepian na przykładzie twórczości F. Lachnera (1803–1890) i H. Procha (1809–1878)”.
Jego działalność artystyczna i pedagogiczna została uhonorowana m.in. Medalem 50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku (1995), Brązową Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1996), Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni (1999, 2004), Dyplomem Ministra Kultury (2004) oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2009). Dwukrotnie otrzymał też Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska (2002, 2009).