logotype

Yaryna RakUtalentowany ukraiński muzyk. Jej działalność artystyczna rozpoczęła się jeszcze w dzieciństwie. Od 8 lat koncertowała w Europie (Polska, Niemcy, Francja, Belgia, Republika Czeska, Węgry, Słowacja, Bułgaria, Holandia, Mołdawia) jako solista i członek młodzieżowych bandurowych zespołów i chórów. Takie aktywne działania koncertowe zaważyły na wyborze studiów. W 2006 r. Yaryna ukończyła Lwowską Państwową Akademię Muzyki (LNMA) w klasie fortepianu M. Kruszelnickiej. Jednocześnie pracowała z renomowanymi pianistami, takimi jak: S. Falvai (Praga), T. Wierkina (Charków), M. Woskresensky (Moskwa), J.-P. Collot (Paryż), N. Flores (Wiedeń), O. Margolina (Dortmund). Jednak w 2007 roku zdecydowała się kształcić wokalnie. Ukończyła studia w 2011 w klasie śpiewu akademickiego W. Ignatenko i L. Bozhko. Swoje umiejętności szkoliła pod kierownictwem znanych mistrzów: M. Keenze (USA), U. Schöngalsa (Leipzig), J. Artysza (Warszawa), E. Czermaka (Wrocław), J. Ballarina (Katowice), S. Toczyska (Wiedeń), W. Ochmana (Warszawa). Od 2013 roku jest członkiem Akademii Operowej Teatru Narodowego w Warszawie. Na początku 2014 roku zdobyła stypendium w Programie Stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia″, który realizowała w klasie I. Kłosińskiej przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Jest zwyciężczynią międzynarodowych konkursów w kraju i za granicą: Konkursu dla dzieci „Perłowy świt″, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Międzynarodowego Konkursu „Indyvidualis″, Międzynarodowego Konkursu „Sztuka XX wieku″, Konkursu śpiewaków poświęconemu O. Petrusenko (Federacja Rosyjska), Konkursu śpiewaków poświęconemu I. Malaniukowi, Konkurs śpiewaków M. Striharza, konkursu dla śpiewaków „Bel Canto″ (Polska), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Trofeo la Fenice″ (Włochy). Została również zaproszona do wzięcia udziału w różnych festiwalach, m.in.: Silesia - Międzynarodowym Festiwalu młodych laureatów konkursów muzycznych (Polska), Festiwalu muzyki dedykowanemu A.Kosowi-Anatolskiemu, w kulturalnych i artystycznych wydarzeniach „Koncertach artystów z Ukrainy", festiwalu promocyjnym „Sierpień talentów" (Polska), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej (Polska), Festiwalu Sztuki Wokalnej (Francja), „Dniach Lwowa w Krakowie″, „New Year's Eve evenings″ (Białoruś), Festiwalu z okazji urodzin Fryderyka Chopina (Polska).

Współpracowała z Chmielnicką Filharmonią, teatrem muzyczno - dramatycznym „Retro – Lwów″, Operą Wrocławską. Jest solistką studia operowego w LNMA, solistką Międzynarodowej Orkiestry Symfonicznej INSO - Lwów. Od 2012 roku prowadzi własną klasę kameralistyki wokalnej w Lwowskiej Państwowej Akademii Muzyki, a w 2013 roku została również zaproszona na prowadzenie kursu kameralistyki wokalnej w Uniwersytecie Tromso (Norwegia).