logotype

Składa się z ponad 100 młodych śpiewaków. Młodzież spotyka się dwa razy w tygodniu na próbach, które w większej części stanowią lekcje śpiewu. Chór jest częścią Katedralnej Szkoły Śpiewu, która posiada 800 aktywnych członków i jest największym przedsięwzięciem w zakresie muzyki ewangelickiej w Niemczech. Trzech kantorów opiekuje się 600 dziećmi oraz 200 dorosłymi. Wielu członków chóru młodzieżowego śpiewa w nim w Katedrze już od piątego roku życia i wędruje przez wiele dziecięcych grup chóralnych. Wieloletnie podróże koncertowe prowadziły chór przez takie państwa jak: Cypr, Anglia, Francja, Czechy i Szwajcarię. Jugendkantorei der Braunschweiger Domsingschule był jednym z pierwszych chórów, który w 2005 roku wystąpił w odrestaurowanym „Frauenkirche” w Dreźnie. Jako jedyny chór w Niemczech jest prowadzony przez dwóch dyrygentów - kantorów. Organistka Elke Lindemann oraz organista katedralny Gerd-Peter Munden dzielą się partnersko próbami i koncertami. Chór śpiewa muzykę katolicką oraz przeplatając je popularną muzyką chóralną, sięgając po muzykę filmową i musicalową, jak np. oratorium „The armed man” Karla Jenkinsa połączone z projekcją video.

newsletter

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia
o koncertach e-mailem

instagram

Nasz profil na Instagramie

Obserwuj nas na Instagramie

btn instagram

Subskrybuj

Proszę zaznaczyć, aby zaakceptować

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem przesyłanych danych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1, e-mail: sekretariat@filharmonia.gda.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@filharmonia.gda.pl
3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest wyłącznie przesłanie newslettera, zaś podstawą przetwarzania jest moja zgoda wyrażona powyżej.
4. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące moich danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
5. Mam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.
6. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z prawa do otrzymywania newslettera o wydarzeniach w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku proszę kliknąć na przycisk: Rezygnuję
youtube

Nasz kanał na Youtube

Obejrzyj wideo
z koncertów

btn listen

social

Nasz profil na Facebooku

Polub nasz profil
na Facebooku

btn socjal

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Główny Sponsor PFB – Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepła SA