logotype
   
 
KUP BILET
 

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa nowe

 

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

Repertuar

Rok Miesiąc Do miesiąca

FAMILIJNIE NA MIKOŁAJKI. DON KICHOTE I GULIWER


Niedziela, 06/12/2015, 12:00
Sala Koncertowa na Ołowiance
 

Bilety w cenie  10-40zł

 Koncert familijny

Ensemble Hyacinthus
Jacek Bończyk narrator
Grzegorz Lalek skrzypce
Anna Wandtke skrzypce
Igor Kabalewski altówka
Tomasz Błaszczak wiolonczela
Sebastian Wypych kontrabas
Lilianna Stawarz klawesyn

 

Program:

Georg Philipp TELEMANN
Suita D-dur „Gulliver" TWV 40:108
- Intrada
- Liliputsche Chaconne / Chaconna Liliputów
- Brobdingnagische Gigue / Gigue Brobdingnagów
- Reverie der Laputier, nebst ihren Aufweckern / Zaduma Laputan i ich przebudzenie
- Loure der gesitten Houyhnhnms und Furie der unartigen Yahoos / Loure dobrze wychowanych Houyhnhnmów i dziki taniec nieokiełznanych Yahoosów

Suita (Uwertura) G-dur „Don Quixot" TWV 55:G10
- Ouverture
-Le Reveil de Quixotte / Przebudzenie Don Kichota
- Son Attaque des Moulins a Vent / Jego atak na wiatraki
- Les Soupirs amoureux apres la Princesse Dulcinee / Westchnienia miłosne do księżniczki Dulcynei
- Sanche Panche berne / Upadek Sancho Pansy
- Le Galop de Rosinante – Celui d'Ane de Sanche / Galop Rosynanta – I osła Sancho
− Le Couche de Don Quixotte / Odpoczynek Don Kichota

Koncert obejmuje dwa utwory Telemanna inspirowane literaturą: „Suita – Gulliver" (wg powieści Jonathana Swifta „Podróże do wielu odległych narodów świata") i „Suita – Don Quixote" (wg powieści Miguela Cervantesa „Don Kichot").
Pomiędzy warstwę muzyczną wpleciona zostanie warstwa literacka, poszczególne części utworów zostaną przedzielone oryginalnym tekstem powieści, na których Telemann oparł swoje kompozycje.
Będzie to całkowicie nowatorskie podejście do tego rodzaju przedsięwzięcia, mające na celu zarówno aspekt artystyczny jak i edukacyjny.

 

Georg Philipp Telemann

Niemiecki kompozytor okresu baroku to postać niezwykła. W ciągu swego długiego życia (dożył 86 lat) skomponował ogromną ilość utworów. Jest wśród nich kilkaset uwertur, koncertów, około 1000 suit orkiestrowych, opery, msze, pasje, oratoria , sonaty, fantazje i fugi. Urodzony w Magdeburgu w roku 1681 Telemann nigdy nie ukończył żadnych studiów muzycznych. Pochodził z rodziny mieszczańskiej: ojciec - kaznodzieja i niezły organista - był pierwszym nauczycielem syna. Uczył go gry na skrzypcach, flecie, organach oraz zasad kompozycji. W 1700 roku 19-letni Telemann zapisuje się na wydział prawa lipskiego uniwersytetu, pełniąc jednocześnie funkcję organisty i kierownika studenckiego zespołu muzyczno-chóralnego przy kościele świętego Mateusza. Jego kompozycje znajdują uznanie sędziwego Buxtehudego z Lubeki. Rosnąca sława młodego Telemanna zwróciła uwagę Erdmanna Promnitza, dworzanina Augusta II – króla polskiego, który proponuje mu objęcie posady „Hofkapellmeistra" na swoim hrabiowskim dworze w Żarach. Propozycja została przyjęta i tak znalazł sięTelemann w Żarach w środku 1704 roku. Żarski dwór Promnitza uchodził za jeden z najświetniejszych sasko-polskich dworów magnackich. Panował tam przepych i ceremoniał. Niemal bez przerwy gościły włoskie i francuskie zespoły operowo-baletowe. Promnitz utrzymywał stałą kapelę, składającą się z muzyków polskich, czeskich i niemieckich.
Kompozytor podczas pobytu w Żarach i Pszczynie, a potem w trakcie podróży po kraju (Kraków, Warszawa) zetknął się z muzyką polską, zarówno taneczną dworską jak i ludową. Wątki polskie obecne są w tytułach i motywach Sonat skrzypcowych, Suity polskiej Partie polonaise czy 6 partii „alla polacca" na skrzypce, flet i klawesyn.
„Słownik muzyczny" Johanna Stossela z 1749 roku informuje, iż „Telemann ku polskiemu stylowi muzycznemu, zaś potem francuskiemu i włoskiemu stylowi w dziełach swoich się skłaniał", i że „kontakty muzyczne z Polską na zamku hrabiego Promnitza w Żarach po raz pierwszy miały miejsce".
Pobyt kompozytora w Żarach trwał nieprzerwanie od sierpnia 1704 roku do połowy roku 1706. Potem odbył on szereg podróży po Polsce, do Warszawy, Krakowa, Pszczyny. Do Żar wrócił na początku 1708 roku. Jesienią roku 1708 Telemann opuszcza Żary i udaje się do Eisenach, gdzie obejmuje posadę koncertmistrza i dyrygenta kapeli na dworze Johanna Ernesta weimarskiego.
Georg Philipp Telemann, obok Johanna Sebastiana Bacha, najwybitniejszy kompozytor niemiecki XVIII wieku, reprezentował w muzyce tak zwany styl galant, cechujący się ograniczeniem elementów zdobniczych i dominacją homofonii.
W historii muzyki europejskiej Georg Philipp Telemann swoją twórczością utorował drogę klasycyzmowi.

 

 

Bilet rodzinny - 80zł

 
 
 
 

Wróć