logotype

Repertuar

Rok Miesiąc Do miesiąca

Koncert Symfoniczny – „na urodziny” J.S. Bacha


Piątek, 23/03/2018, 19:00
Sala Koncertowa PFB
 

Bilety w cenie  15-65zł

 Koncert symfoniczny

Koncert Symfoniczny – „na urodziny” J.S. Bacha


Michael Zilm – dyrygent
Roman Perucki – organy
Małgorzata Skotnicka – klawesyn
Maksym Zajączkiewicz – klawesyn
Orkiestra PFB

Program:
J.S. Bach Die Kunst der Fuge

Michael Zilm

 

Michael Zilm – urodzony w 1957 r. w Stuttgarcie. Tam też odbył studia – najpierw w klasie skrzypiec i altówki, a od 1979 w klasie dyrygentury. Naukę kontynuował w Letniej Akademii Mozarteum w Salzburgu (M. Horvat) i Akademii Chigiana w Sienie (F. Ferrara, B. Bartoletti, C.M. Gulini). Od 1979 pozostawał pod artystyczną opieką H. von Karajana, będąc jego asystentem przy przygotowywaniu oper Verdiego i Wagnera dla Festiwali Salzburskich. Jest laureatem czterech międzynarodowych konkursów dyrygenckich: im. M. Malko w Kopenhadze (1983, IV nagroda), im. V. Gui we Florencji (II nagroda), im. Vuillermoza w Besançon (I nagroda), im. G. Fitelberga w Katowicach (1987, I nagroda, nagroda orkiestry, 3 nagrody specjalne i złoty medal). Michael Zilm jest szczególnie gorliwym popularyzatorem muzyki G. Mahlera, A Brucknera oraz kompozytorów Szkoły Wiedeńskiej. W 1980 zainicjował w Stuttgarcie festiwal „Dni Muzyki Nowej”, a w latach 1987 -91 był wykładowcą w Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie i prowadził też Ensemble Neue Musik. W latach 1991-1997 był Generalnym Dyrektorem Muzycznym Miasta Rostock i pierwszym dyrygentem Norddeutsche Philharmonie Rostock. W latach następnych był szefem Orkiestry Gulbenkian w Lizbonie. Jako dyrygent współpracuje z najwybitniejszymi orkiestrami europejskimi oraz występuje na najważniejszych festiwalach.

 

Roman Perucki 3

fot. M. Czaja/Anywhere.pl

 

prof. Roman Perucki - kończył gdańską Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie organów prof. Leona Batora w 1985r. Uczestniczył w mistrzowskich kursach organowych w kraju i za granicą. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku od roku 1997 (w latach 1996-1999 był prorektorem ds. artystycznych) oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku; jest I organistą Katedry Oliwskiej, członkiem Komisji Liturgicznej przy Metropolicie Gdańskim; jest powoływany w charakterze konsultanta do opiniowania projektów nowych instrumentów, remontów i restauracji historycznych organów Archidiecezji Gdańskiej i na terenie całej Polski.

Koncertuje w kraju i za granicą (cała Europa, USA, Japonia, Australia, Ameryka Południowa). Jest jurorem m.in. Międzynarodowego Konkursu Organowego w Kaltern (Włochy), Opavie (Czechy), w Paryżu, Petersburgu i Kaliningradzie (Rosja). Jest Dyrektorem i jurorem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej im. J.P. Sweelincka w Gdańsku. Prowadzi kursy mistrzowskie w Niemczech, Rosji, Francji, Meksyku oraz wykłady w uczelniach i szkołach muzycznych na terenie Polski.

W swoim dorobku ma już ponad 2000 recitali. W 2005 r. grał m.in. w słynnej Katedrze Notre Dame w Paryżu, w Katedrze w Gandawie, na nowych organach Katedry Lozańskiej, w Katedrze Narodu w Brukseli czy słynnych organach w Katedrze w Rydze. Miał przyjemność występować na wielu znamienitych, międzynarodowych festiwalach. Występował również jako kameralista i solista m.in. z Orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, z Orkiestrą Polskiej Filharmonii Kameralnej, z Orkiestrą Agnieszki Duczmal, z Orkiestrą Nationale Porto i ze znakomitymi solistami.

Dokonał licznych nagrań dla: Polskiego Radia i Telewizji, NDR, telewizji brytyjskiej, słowackiej i innych. Nagrał 28 płyt, Messe pour les paroisses Fr. Couperina Bohdan Pociej uznał w „Ruchu Muzycznym” za najlepsze nagranie w Polsce roku 1991, natomiast II płyta Oliwska nominowana była do nagrody Fryderyka. W swoim dorobku posiada platynową płytę (wydaną w 1998 roku).

Jest Dyrektorem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (w latach 1993-1997 również dyrektorem artystycznym) oraz prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia „Musica Sacra”, z którym organizuje m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej, Międzynarodowy Konkurs Organowy im. J.P. Sweelincka w Gdańsku, cykl koncertów „Bliżej Bacha”, koncerty z okazji Jarmarku św. Dominika w kościele oo. Dominikanów w Gdańsku oraz koncerty w kościołach Rumi, we Wdzydzach i Morągu. Od 1999 jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej oraz dyrektorem Konkursu Chórów „Maria Cantat”, członkiem jury Konkursu Pieśni Religijnej w Jastarni, organizatorem Festiwalu Muzyki Sakralnej w Gdyni.

Posiada liczne odznaczenia i nagrody, w tym najwyższe odznaczenie papieskie Pro eclessiae et Pontifice, złotą odznakę: Zasłużony dla Kultury Polskiej (2005 r.), nagrodę Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultura w roku 2007 otrzymał Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis” Pomorską Nagrodę Artystyczną – Gryfa Pomorskiego za rok 2006, nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W marcu 2008 roku otrzymał nadany przez papieża Benedykta XVI Order Św. Sylwestra.

 

Małgorzata Skotnicka – ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klawesynu profesor Elżbiety Stefańskiej. Umiejętności swoje doskonaliła uczestnicząc w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich pedagogów jak: Zuzanna Ružičkowa, Hugette Dreyfus oraz Jacque Ogg. W roku 1995 m.in. z jej inicjatywy powstała w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu klasa klawesynu, którą do dzisiaj prowadzi. Uczniowie jej są laureatami konkursów oraz stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Była również inicjatorką powołania Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. W. Landowskiej dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Jest też prof. nadzwyczajnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Drugą kadencję pełni funkcje prodziekana Wydziału Instrumentalnego AM w Gdańsku. Brała udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów i przesłuchań klawesynowych. Prowadzi kursy mistrzowskie oraz konsultacje w szkołach muzycznych oraz Akademiach Muzycznych w całej Polsce.

Koncertuje jako solistka oraz kameralistka w kraju i za granicą. Brała udział w licznych Festiwalach. Współpracowała z wybitnymi artystami m.in z W. Kuijkenem, B. Csologiem, R. Jabłońskim. W latach 1996-2010 grała w zespole kameralnym Pro Musica Antiqua, z którym nagrała pięć płyt z muzyką epoki baroku oraz polską muzyką współczesną wydanych przez firmę DUX. W roku 2003 wraz z zespołem zdobyła złotą płytę przyznawaną przez firmę DUX, a w roku 2007 nagrodę przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Najlepsi z Najlepszych”.


W roku 2003 została odznaczona przez Ministra Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w roku 2014 Brązowym Krzyżem Zasługi. Ma na swoim koncie również liczne nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, Dyrektora ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu oraz Dyrektora CEA.


Z jej inicjatywy w roku 2002 powstało Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, w którym dwie kadencje pełniła funkcję prezesa. Jako członek zarządu była współorganizatorem jedenastu edycji Festiwalu Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA, podczas którego można było usłyszeć wybitnych artystów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej z całej Europy.


Od 2010 roku jest członkiem zespołu Silva Rerum arte oraz wiceprezesem Fundacji Silva Rerum. Od pięciu lat jest koordynatorem sesji naukowo – artystycznej Sztuka włoskiego baroku, koordynatorem sesji C. P. E. Bach – w trzysetną rocznicę urodzin (ukoronowaniem sesji było wydanie, przez firmę DUX płyty z symfoniami C. P. E. Bacha, J. Haydna i L. Van Beethovena zrealizowane przez Orkiestrę kameralną AM w Gdańsku, pod batuta S. Kuijkena), koordynatorem Letniej Akademii organizowanych przez Akademię Muzyczną w Gdańsku.

 

Maksym Zajączkiewicz - urodził się w Gdańsku w 1994 roku. Edukację rozpoczął od prywatnych lekcji fortepianu u mgr Krzysztofa Kaczmarzyka i mgr Christy Kamińskiej. Naukę kontynuował w klasie organów mgr Błażeja Musiałczyka i klasie klawesynu dr hab. Małgorzaty Skotnickiej w ZSM I i II stopnia im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu. Następnie ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie w klasie klawesynu dr hab. Małgorzaty Skotnickiej w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Aktualnie kontynuuje na tej uczelni studia magisterskie, oraz pełni funkcję asystenta stażysty. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich w kraju i za granicą, prowadzonych m. in. przez Prof. Elżbietę Stefańską, Marię Banaszkiewicz-Bryłę, Władysława Kłosiewicza, Liliannę Stawarz, Marcina Świątkiewicza, Tomasza Adama Nowaka, Monikę Tòth.

Jest laureatem czołowych miejsc na ogólnopolskich konkursach klawesynowych (m. in. im. W. Landowskiej w Gdańsku, W rocznicę urodzin Bacha, Händla i Scarlattiego w Krakowie, CEA we Wrocławiu, IV Akademickiego Konkursu Klawesynowego w Poznaniu). W 2014 roku, jako najmłodszy uczestnik (20 lat) przeszedł do drugiego etapu przesłuchań podczas XIX Międzynarodowego Konkursu Bachowskiego w Lipsku. Występuje jako solista i kameralista w całym kraju. Współpracował z takim artystami jak Sigiswald Kuijken, Zbigniew Pilch, Maja Miró Wiśniewska, Szymon Morus, Zygmunt Rychert. Szczególnym uczuciem darzy muzykę wieku XVII, swobodne formy w stylu fantasticus oraz spuściznę twórców jego rodzinnego Gdańska. Jest współautorem nagrań muzyki kameralnej, w tym prawykonania. Jego zainteresowania obejmują oprócz najszerzej pojmowanej muzyki dawnej również muzykę ludową i etniczną (szczególnie kaszubski repertuar ludowy oraz flamenco). Jest autorem artykułów i prelekcji podejmujących tematykę muzyki baroku włoskiego oraz muzyki dawnego Gdańska.

 
 
 
 

Wróć