logotype
   
 
KUP BILET
 

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa nowe

 

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

Repertuar

Rok Miesiąc Do miesiąca

61. MFMO w Archikatedrze Oliwskiej - Bogdan Narloch


Piątek, 03/08/2018, 20:00
 

Bilety w cenie  12-45zł

 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie

W programie:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantazja i fuga g-moll BWV 542
Mieczysław Surzyński (1866-1924) Chant triste z op.36
Max Reger (1873-1916) Introdukcja i passacaglia d-moll
Alfred Hollins (1865–1942) Morceau de Concert
Hans-André Stamm (*1958) Rondo alla Latina
Marian Sawa (1937-2005) Sekwens
Henri Mulet (1887-1967) Carillon-Sortie

 

Wystąpi:

Bogdan Narloch

Narloch

Studia muzyczne odbył w klasie organów prof. Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Brał udział w wielu kursach interpretacji muzyki organowej, m.in. u Milana Šlechty w Pradze, Guy Boveta, U. Spang-Hansena. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Ko-szalinie. W latach 1995-2014 roku wspólnie z prof. Markiem Toporowskim organizował coroczne Ogólno-polskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, odbywające się pod patronatem Ministra Kultury. Prowa-dziło je wielu wybitnych europejskich organistów. Jest doktorem habilitowanym profesorem nadzwy-czajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Mu-zycznych w Koszalinie. Jego aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameral-ną i koncerty z orkiestrami. Występował w kraju i za granicą (Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy oraz w Izrael, Rosja, Brazylia, Urugwaj i Tajwan). W swoim dorobku posiada kilka nagrań CD m.in. prezentując historyczne organy i muzykę organową Pomorza. Poza działalnością dydaktyczną i artystyczną zajmuje też budownictwem organowym, współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

MKiDN

 
 
 
 

Wróć