logotype

ALCAMTECH
Konserwacja sprawności pompy w magazynie instrumentów sterowanej z portierni

 

BRANDSPOT Polska
Kompleksowa usługa graficzna
koncepcja strony internetowej

 

Przedsiębiorstwo projektowo – wykonawcze „EKOS” Sławomir Nienartowicz
Świadczenie usług i pełnienie funkcji inspektora nadzoru, opiniowanie rozwiązań technicznych zgodnie z prawem budowlanym

 

G.P.E.C
Ogrzewanie pomieszczeń, c.w.u

 

KOMPLEX
Serwis systemu pożarowego, sygnalizacji włamania i napadu z kontrolą dostępu, systemu klap dymowych i tryskaczy, systemu rejestrowania czasu pracy, stanowisk komputerowych systemu zabezpieczeń

 

KONE Sp. z o.o.
Konserwacja dźwigów typu MONOSPACE z napędem elekt., podestu ruchomego
Konserwacja podestu ruchomego z napędem hydraulicznym do przewozu osób niepełnosprawnych

 

LIMES s.c.
Łącze symetryczne 4MBit/s + 8 nr IP

 

P.H.U. MIRJAN

będąca operatorem venderingowym MARS POLSKA
automaty z kawą i słodyczami

 

POLCLEAN
sprzątanie pomieszczeń zamawiającego PFB
sprzątanie terenu przed wejściem głównym i budynkiem kasy biletowej

 

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A.
Usuwanie nieczystości z nieruchomości

 

SAUR NEPTUN
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

 

SAYMON s.c.
monitorowanie pracy centralki systemu wykrywania pożaru,
konserwacja systemu p.poż.

 

SECURITY Sp. z o.o.
Nadzór systemu sygnalizacji włamania i napadu

 

SUPON S.A.
Konserwacja, przegląd oraz naprawa sprzętu gaśniczego

 

TAKSI COM
Kompleksowa obsługa teleinformatyczna

 

VBW ENGINEERING Sp. z o.o.
Konserwacja instalacji klimatyzacyjnej

 

P.H.U. VOLTA
Serwis centrali telefonicznej, konfiguracja serwera dostępu do internetu

 

P.U.H. WIWRA W. PILAWA
Konserwacja dźwigów osobowych

 

Publiczny ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
Zabezpieczenie medyczne do ewakuacji działań ratowniczych tj. ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia w trakcie imprezy artystycznej

 

ZEUS S.A.
Eksploatacja stacji transformatorowej T-16241Filharmonia oraz rozdzielnicy głównej