Zdjęcie publiczności w maseczkach w nowych warunkach sanitarnych

Zasady bezpieczeństwa dla publiczności

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z epidemią COVID-19 nastąpiły zmiany w działalności naszej instytucji.
Na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, każdy uczestnik wydarzenia artystycznego organizowanego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) ma obowiązek przed uczestnictwem w wydarzeniu artystycznym wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i podanie danych trackingowych (imię i nazwisko oraz nr telefonu), a także poddania się pomiarowi temperatury ciała. Ponadto każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek zakrywania ust oraz nosa maseczką lub inną częścią garderoby od momentu wejścia do siedziby Filharmonii do jej opuszczenia. Jednocześnie Filharmonia zastrzega, iż w przypadku nieprzestrzegania którejkolwiek z wytycznych wskazanych w poprzednim zdaniu, osoba niestosująca się do panującego reżimu sanitarnego, zostanie poproszona o opuszczenie Sali i nieuczestniczenie w wydarzeniu.

 Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) jest równoznaczne z akceptacją Zaleceń higienicznych dla Uczestników wydarzenia w PFB dotyczących przestrzegania na terenie PFB zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wyrażeniem zgody na pozyskaniu przez PFB danych trackingowych uczestnika wydarzenia artystycznego podanych w oświadczeniu, akceptację klauzuli informacyjnej RODO oraz udzielenia zgody na ewentualne poświadczenie tożsamości przy wejściu do PFB.

Aby przeciwdziałać nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu wydarzenia artystycznego, PFB zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia i klauzuli informacyjnej RODO przed przybyciem do PFB lub innego wskazanego miejsca wydarzenia oraz okazanie go wraz z biletem przy wejściu do siedziby Filharmonii. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno być aktualne na dzień organizacji wydarzenia. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne w miejscu wydarzenia artystycznego, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do miejsca wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

PFB zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym w przypadku niezłożenia oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną, a także w przypadku odmowy pomiaru temperatury. Osoby, które w sposób nieuzasadniony nie spełnią wskazanych powyżej reżimów, nie będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów biletów na wydarzenie.

Szanowni Państwo, z góry dziękujemy za zrozumienie i dostosowanie się do reżimu sanitarnego obowiązującego w Filharmonii podczas wydarzeń artystycznych. Zalecenia higieniczne wprowadzone zostały w trosce o Państwa zdrowie oraz z myślą o bezpieczeństwie zaproszonych artystów i oczywiście pracowników Filharmonii. Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń artystycznych i zapraszamy ponownie do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Pozostajemy z wyrazami szacunku,
Dyrekcja i pracownicy PFB

Materiały do pobrania:
1) Zalecenia higieniczne dla Uczestników wydarzenia w PFB (udostępnione w celu zapoznania się),
2) Oświadczenie Uczestnika (rodzica/opiekuna) wydarzenia artystycznego organizowanego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku wraz z klauzulą informacyjną RODO (udostępnione w celu dostarczenia wypełnionego dokumentu do PFB).