Aktualnie Polska Filharmonia Bałtycka nie prowadzi rekrutacji.