Koncert organowy w Jastarni

Współorganizowane przez Polską Filharmonię Bałtycką letnie koncerty organowe odbywają się także w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Jastarni. Turyści i mieszkańcy mają okazję, aby wysłuchać najpiękniejszych kompozycji organowych, nie tylko tych powszechnienia znanych jak utwory Bacha czy Mendelssohna-Bartholdy’ego, ale także tych wykonywanych rzadziej. Nastrojowe wnętrze świątyni sprzyjają kontemplacji muzyki i spokojnego przyjrzenia się wystrojowi tego wyjątkowego miejsca.

Oskar Maj

Urodził się 16 stycznia 1999 roku w Lęborku. Edukację muzyczną rozpoczął w 2006 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku, w klasie fortepianu Pana Mariusza Mańkowskiego. Od 2013 roku uczęszczał w trybie niestacjonarnym do Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Koszalinie, które ukończył, otrzymując dyplom organisty kościelnego. Następnie w 2014 roku podjął naukę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie, w klasie organów dr. hab. Bogdana Narlocha. Po ukończeniu edukacji w koszalińskiej szkole muzycznej rozpoczął naukę w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w klasie organów prof. dr. hab. Romana Peruckiego, dr hab. Hanny Dys, prof. AM, oraz dr. Macieja Zakrzewskiego. W 2019 roku został laureatem II miejsca w Konkursie Organowym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi.

Olgierd Wysocki

Urodził się 14 września 1997 r. w Olsztynie. W 2010 r. ukończył z wyróżnieniem I st. w klasie fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Kontynuował tam naukę w klasie organów mgr. Wiktora Włudyki, następnie mgr Iwony Pietkiewicz. W 2016 r. ukończył z wyróżnieniem II st., a w 2019 r. z wynikiem bardzo dobrym – studia licencjackie na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w klasie organów prof. Romana Peruckiego, dr hab. Hanny Dys i dr. Macieja Zakrzewskiego. Obecnie kończy tam studia magisterskie.
Jest laureatem pierwszego miejsca w grupie młodszej VIII Białostockiego Festiwalu Młodych Organistów (2011), laureatem pierwszego miejsca w grupie starszej XII Białostockiego Festiwalu Młodych Organistów (2015), laureatem trzeciego miejsca w VII Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Olsztynie (2015) oraz zdobywcą wyróżnienia w przesłuchaniach makroregionalnych Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas organów szkół muzycznych II st. w Warszawie (2016). Ponadto otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016. W lutym 2017 r. zajął trzecie miejsce i otrzymał nagrodę publiczności w III Polsko-Rosyjskim Międzynarodowym Konkursie Organowym „Vox Polonica Petropolitana” w Petersburgu w Rosji. W październiku 2017 r. zajął trzecie miejsce w Konkursie Muzyki Organowej, odbywającym się w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. Za wyniki w nauce i sukcesy artystyczne otrzymywał stypendia Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, Funduszu Ziemi Olsztyńskiej oraz stypendia Rektora AM w Gdańsku.
Przez dwa lata pełnił funkcję przewodniczącego Koła Naukowgo Organistów AM w Gdańsku, organizując wiele wydarzeń, kursów i wycieczek organologicznych.
Koncertował w wielu miejscach w Polsce, m.in. w Poznaniu, Giżycku, Nowym Stawie i Warszawie oraz na międzynarodowych festiwalach w Gdańsku, Olsztynie, Stegnie, Jastrzębiej Górze. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych artystów, takich jak: Matthias Neumann, Tomasz Orlow, Thierry Escaich, David Smith, Henryk Botor, Julian Gembalski, Józef Serafin, Arkadiusz Bialic, Wolfgang Seifen, Karol Mossakowski. Kilkukrotnie prezentował słynne oliwskie organy. Jest organistą kościoła Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej.

Informacje o wydarzeniu

Data wydarzenia czwartek, 29/07/2021, 19:00
Cena Wstęp wolny
Miejsce Kościół NNMP w Jastarni
Kategorie Wydarzenia Filharmonii, Koncert organowy