Arkadiusz Skotnicki

Ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie perkusji Tadeusza Deputata. Jeszcze w okresie studiów rozpoczął pracę w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Współpracuje również z orkiestrą Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, dla potrzeb którego dokonuje licznych nagrań.

Swoje umiejętności warsztatowe i pedagogiczne doskonalił na kursach prowadzonych przez takich pedagogów jak: Ney Rosauro, Nebojsa Jovan Źivković, Christoph Caskel, Stanisław Skoczyński, Katarzyna Myćka. Prowadzi klasę perkusji w Średniej Szkole Muzycznej oraz Wojskowym Liceum Muzycznym w Gdańsku, a jego uczniowie są laureatami ogólnopolskich konkursów. Interesuje się też muzyką rozrywkową.

Obecnie jest czynnym artystą muzykiem, który za wiodący instrument upodobał sobie marimbę i wibrafon. Jest współzałożycielem oraz członkiem zespołu perkusyjnego MARIMBASONIX. Współpracuje też z firmą GTP Percussion, dla potrzeb której projektuje i testuje pałki do instrumentów perkusyjnych.