Karol Respondek

Zdjęcie Karola RespondkaStudia odbywał w klasie prof. Henryka Kierskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1986 r. Jest laureatem Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Szkół Muzycznych w Opolu (1981) – I nagroda, Międzynarodowego Konkursu Klarnetowego im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach (1986) oraz Konkursu Muzyki Kameralnej na Instrumenty Dęte w Bydgoszczy (1985) – I nagroda i Nagroda Główna Krajowego Biura Koncertowego.

Po studiach czasowo współpracował z katowickim WOSPR-em oraz Polską Filharmonią Kameralną W. Rajskiego. Od roku 1989 jest pierwszym klarnecistą orkiestry Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, z którą wielokrotnie występował jako solista, wykonując utwory Mozarta i Webera.

W 1995 dokonał polskiego prawykonania „Tuireadh" na klarnet i smyczki Jamesa McMillana pod dyrekcją samego kompozytora – obecnie najwybitniejszego brytyjskiego twórcy muzyki współczesnej.

Koncertuje również jako kameralista Bałtyckiego Kwintetu Dętego, Oktetu Dętego Filharmonii Bałtyckiej oraz Grand Trio Brillant (flet, klartnet i harfa).

Jest autorem orkiestracji akompaniamentu koncertu klarnetowego As-dur I.F. Dobrzyńskiego, bardzo cennej pozycji polskiej literatury muzycznej XIX wieku na instrument dęty. Ponadto dokonał wielu transkrypcji na klasyczny kwintet dęty, m.in.: „Obrazki z wystawy" Mussorgskiego. Niektóre zostały wydane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie.

Karol Respondek był inicjatorem i współorganizatorem cyklicznych przedsięwzięć artystycznych t.j.: „Per Cameram ad Ecclesiam" wraz z Ks. Rektorem Krzysztofem Niedałtowskim w ramach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Gdańsku oraz „Wieczorów Muzyki Polskiej" pod patronatem gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Obecnie koncentruje się na działalności powołanego przez siebie do życia w 1990 r. Bałtyckiego Kwintetu Dętego, z którym koncertuje na terenie całego kraju, propagując muzykę klasyczną wykonywaną na instrumentach dętych.