Piotr Pożakowski

Zdjęcie Piotra Pożakowskiego Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie waltorni prof. Edwarda Danieckiego (1993). Podczas studiów był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dwukrotnie otrzymał też włoskie stypendium na uczestnictwo w Laboratorio Internazionale della Comunicazione w Gemona del Friuli.

Od 1993 jest muzykiem orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, z którą występował na wielu koncertach w kraju i za granicą (Watykan, Niemcy, Szwecja, Rosja, Chiny, USA). Współpracuje też z Polską Filharmonią Kameralną Sopot Wojciecha Rajskiego. Ponad 100 razy występował też na recitalach solowych i koncertach kameralnych. Działalność artystyczną łączy z pracą pedagogiczną w Szkole Muzycznej I i II st. w Gdyni, gdzie od roku 1993 prowadzi klasę waltorni i zespołów kameralnych. Jego uczniowie zdobyli blisko 200 nagród i wyróżnień na różnego rodzaju konkursach i przesłuchaniach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jako ceniony pedagog jest zapraszany do prac jury przesłuchań CEA oraz konkursów muzycznych. W 2017 roku został wykładowcą klasy waltorni w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora tej uczelni.

Jego zainteresowania naukowe związane są z operą włoską XIX wieku a także życiem i twórczością Gioacchino Rossiniego. Ma w swym dorobku pięć publikacji na temat fortepianowych utworów tego kompozytora, przygotowanych w ramach Międzynarodowych Sesji Naukowych Muzyka Fortepianowa w Gdańsku. Zajmuje się również publicystyką muzyczną – w latach 1999-2010 współpracował z ogólnopolskim dwutygodnikiem Ruch Muzyczny, dla którego przygotował 80 relacji z ważniejszych wydarzeń muzycznych w regionie gdańskim a także z przedstawień operowych w kraju i za granicą (Zurych, Nowy Jork). Przygotowuje teksty do programów transmisji spektakli z Metropolitan Opera, przygotowywanych przez Filharmonię Łódzką. Jest autorem kilkunastu opublikowanych opracowań lub transkrypcji utworów na róg i zespoły kameralne.

W 2000 r., wraz z organistką Ewą Mazurek-Krasodomską, nagrał płytę CD Muzyka sakralna na róg i organy. W 2008 ukazała się płyta Pieśni Koncertowe Romantyzmu nagrana przez niego wraz z Aleksandrą Kucharską-Szefler (sopran) i Bożeną Szull-Talar (fortepian). W roku 2019 firma SOLITON wydała płytę „Horn Fantasy”, na której wspólnie z pianistką Bożeną Szull-Talar dokonał pierwszego w świecie nagrania utworów na róg i fortepian Carla Daniela Lorenza (1816-1866).

Tytuł doktora sztuki uzyskał na podstawie dysertacji „Pieśń romantyczna na głos, róg i fortepian na przykładzie twórczości F. Lachnera (1803-1890) i H. Procha (1809-1878)” (Akademia Muzyczna w Gdańsku, 2005). Habilitację uzyskał w roku 2019 w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Jego działalność artystyczna i pedagogiczna została uhonorowana m.in. Brązową Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1996), Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni (1999, 2004), Dyplomem Ministra Kultury (2004), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2009), Nagrodą Indywidualną Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej "Za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce" (2016) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2019). Dwukrotnie otrzymał też Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska (2002, 2009).

 

fot. Gela Megrelidze