Deklaracja dostępności strony internetowej

Polskiej Filharmonii Bałtyckiej


Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i grafiki, do których nie dodano opisów alternatywnych.
 • Napisy do filmów nie zawierają informacji o wszystkich ważnych dźwiękach w filmie.
 • Materiały wideo nie mają audiodeskrypcji.
 • Formularz newslettera nie posiada wszystkich dowiązanych etykiet tekstowych.

Wyłączenia

 • Na stronie mogą się znajdować dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku, które mogą nie spełniać wymogów dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Radosław Grosfeld
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 664 710 014

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
 • Adres: Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 58 320 62 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Dojazd do siedziby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1:

Dojazd z Dworca PKP Gdańsk Główny: Dworzec Główny PKP znajduje się
w odległości ok. 3 km od Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Dojazd taksówką: wynosi ok. 10 min.

Dojazd tramwajem: należy z głównego wyjścia dworca udać się w kierunku tunelu
na przystanek tramwajowy - linia tramwajowa nr: 8 lub 9, odjazdy w kierunku Stogi lub Stogi Plaża:

 • należy przejechać 4 przystanki i wysiąść na przystanku o nazwie „Chmielna”;
  czas przejazdu wynosi ok. 10 min (w rozkładzie jazdy tramwajów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe);
 • następnie należy przejść ok. 1100 m (13 min) pieszo:
 • Podwale Przedmiejskie cofnąć się w stronę ul. Chmielnej i przejść ok. 80 m,
 • skręcić w prawo ul. Chmielną,
 • Chmielna przejść ok 230 m,
 • skręcić w prawo w ul. Stagiewną
 • Stągiewna przejść 220 m,
 • skręcić w lewo w ul Szafarnia,
 • ul Szafarnia przejść 300 m,
 • skręcić lekko w lewo w ul. Ołowianka,
 • Ołowianka przejść ok 250 m.

Dojazd autobusem: należy z głównego wyjścia dworca udać się w kierunku tunelu
i przejść przez tunel podziemny do przystanku autobusowego: linia autobusowa
nr 130, odjazdy w kierunku Muzeum II Wojny Światowej:

 • należy przejechać 3 przystanki i wysiąść na przystanku o nazwie „Muzeum II Wojny Światowej”; czas przejazdu wynosi ok. 5 min (w rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe);
 • następnie należy przejść ok. 800 m (10 min) pieszo:
 • Stara Stocznia w kierunku Ołowianki przejść ok. 350 m,
 • skręcić łagodnie w prawo ul. Wartka,
 • Watka przejść ok 150 m,
 • skręcić w lewo na kładkę na Ołowiankę,
 • przejść przez kładkę ok. 80 m,
 • skręcić w prawo na Ołowiankę i przejść około 150 m.

II. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla gości przybywających do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, w tym również osób
z problemami motorycznymi, niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także rodziców z wózkami dziecięcymi dostępne są dwa wejścia:
wejście główne „A” (od strony ul. Ołowianka, tj. od strony pd.-wsch. budynku)
oraz wejście „B” (od strony dużego parkingu i kładki, tj. od strony pn.-wsch. budynku).

 1. Wejście „A” wyposażone jest w drzwi otwierane samodzielnie lub przy pomocy wyznaczonej osoby z obsługi obiektu. Osoba ze szczególnym potrzebami z ww. wejścia może dostać się podjazdem na salę koncertową lub do toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Na sali koncertowej na poziomie parteru znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu głównym znajduje się również winda osobowa, która jednak nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windą można dostać się na I piętro, gdzie goście mają dostęp do bufetu lub foyer z możliwością obejrzenia prezentowanych tam wystaw, wernisaży lub uczestniczenia w spotkaniach towarzyszących wydarzeniom kulturalnym.
 2. Wejście „B” wyposażone jest w drzwi otwierane przy pomocy wyznaczonej osoby
  z obsługi obiektu, chęć skorzystania z ww. wejścia należy zgłosić kierownikowi sprzedaży lub osobie obsługującej wydarzenie kulturalne. Osoba ze szczególnymi potrzebami z wejścia może dostać na salę koncertową lub do toalety przeznaczonej
  dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się tu również szatnie dostosowane dla osób
  ze szczególnymi potrzebami. Na sali koncertowej na poziomie parteru znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu „B” znajduje się również winda osobowa, która jest przystosowana dla osób poruszających się
  na wózkach inwalidzkich. Windą można dostać się na I piętro, gdzie goście mają dostęp do bufetu lub foyer z możliwością obejrzenia prezentowanych tam wystaw, wernisaży lub uczestniczenia w spotkaniach towarzyszących wydarzeniom kulturalnym.

Wejście służbowe:

 1. Wejście „D” (od strony fontanny, tj. od strony pd.-zach. budynku) znajduje się wejście służbowe „D”, wyposażone w drzwi, które otwierane są samodzielnie
  i umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku PFB, poza tym wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz posiada podnośnik dla wózków. Obsługa gości przybywających służbowo odbywa się na parterze budynku przy wejściu „D” w pomieszczeniu wyznaczonym do spotkań. Pomoc w pokonaniu większych barier jest za każdym razem konsultowana z pracownikiem merytorycznym danego działu. Toaleta dla gości służbowych znajduje się na parterze budynku głównego przy wejściu „D”, jednak nie jest ona przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Natomiast istnieje możliwość otworzenia toalety w oddzielnej części budynku przeznaczonej do obsługi publiczności przy wejściach „A” lub „B”.

III. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Osoba ze szczególnym potrzebami może swobodnie poruszać się na parterze budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, z głównego wejścia „A „lub wejścia” B” może dostać się na salę koncertową (gdzie na poziomie parteru znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością) lub do toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajduje się winda osobowa
(z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), druga winda osobowa, która jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się przy wejściu „B”. Windami można dostać się na I piętro, gdzie goście mają dostęp do bufetu lub foyer z możliwością obejrzenia prezentowanych tam wystaw, wernisaży lub uczestniczenia w spotkaniach towarzyszących wydarzeniom kulturalnym.

IV. Opis dostosowań, na przykład pochylni czy platform

W budynku głównym zastosowano platformę dla osób niepełnosprawnych przy recepcji i pochylnię dla wózków od strony wejścia głównego dla publiczności. Dostępność do pomieszczenia obsługi interesantów zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika recepcji oraz w części dla publiczności przez pracownika wyznaczonego do tych działań po uzyskaniu informacji o tym fakcie.

V. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Na parkingu przy budynku naszej instytucji wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

VI. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

VII. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.