Koncert organowy z cyklu „Bliżej Bacha”

Jarosław Wróblewski

Program:

Jan Sebastian Bach – Preludium i fuga D-dur, BWV 532
Johann Gottfried Walther – Concerto del Sign. Giuseppe Meck appropriato all'Organo
Dietrich Buxtehude – Preludium g-moll, BuxWV 163
Johann Christian Heinrich Rinck – Floten-Concert op. 55
Jan Sebastian Bach – Passacaglia c-moll, BWV 582

Cykl koncertowy „Bliżej Bacha” przyczynił się do wielu znakomitych gdańskich debiutów organowych i propagowania muzyki gdańskiej. Są to koncerty skierowane głównie do lokalnej społeczności, które rokrocznie zrzeszają setki pomorskich melomanów. W tym roku koncerty w ramach powyższych wydarzeń będą miały miejsce w dominikańskiej, zabytkowej Bazylice św. Mikołaja. Świątynia, jako jedna z najstarszych w Gdańsku, stanowi niezwykle ważne miejsce dla gdańszczan, a dla turystów ważny punkt na trójmiejskiej mapie zabytków. Bazylika może poszczycić się zabytkowymi organami – najlepszym gdańskim „bachowskim” instrumentem i mnóstwem dzieł sztuki sakralnej, które przechodzą konsekwentne renowacje.

Jarosław Wróblewski rozpoczął kształcenie muzyczne w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Białymstoku w kla­sie orga­nów prof. Marii Terleckiej. W latach 1988-1993 stu­dio­wał w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, któ­rą ukoń­czył z wyni­kiem bar­dzo dobrym w kla­sie orga­nów prof. Józefa Serafina. W latach 1993-2002 kształ­cił się w Hochschule für Musik und dar­stel­len­de Kunst Mozarteum w Salzburgu w kla­sie prof. Heriberta Metzgera, któ­rą ukoń­czył z wyróż­nie­niem i nagro­dą Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydzia­le Katolickiej Muzyki Kościelnej gdzie uzy­skał dyplo­m z wyróż­nie­niem w spe­cjal­no­ściach: orga­ny, dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, impro­wi­za­cja orga­no­wa i kom­po­zy­cja kościel­na. Brał udział w licz­nych kon­kur­sach orga­no­wych i został lau­re­atem nastę­pu­ją­cych z nich:

• Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Średnich w Inowrocławiu (I miej­sce)
• Międzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miej­sce)
• Międzynarodowy Konkurs Organowy w Gdańsku (wyróż­nie­nie)
• Konkurs Organowy Bacha i Buxtehudego w Szekszard (Węgry) (III miej­sce)
• Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (run­da fina­ło­wa)

Wszystkie koncerty z cyklu odbędą się: 9/05, 16/05, 23/05, 30/05, 6/06.

Główny organizator: Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra

Współorganizatorzy:
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Klasztor Dominikanów w Gdańsku

Wydarzenie dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.

gdansk www 100

Informacje o wydarzeniu

Data wydarzenia wtorek, 16/05/2023, 20:00
Cena Wstęp wolny
Miejsce Bazylika św. Mikołaja
Kategorie Wydarzenia Filharmonii, Koncert kameralny, Recital organowy