Gdańsk dla muzyki polskiej – wernisaż wystawy „Gdańsk przez pryzmat dźwięków”

Kalkofonia, olej na płótnie, Bartosz Armusiewicz

Wernisaż wystawy zbiorowej prac pomorskich artystów. Będzie można zobaczyć prace 23 artystów, którzy specjalnie na potrzebę wystawy stworzyli prace zainspirowane dźwiękami, a właściwie muzyką płynącą z ich otoczenia, kojarzącą się im z Trójmiastem. Jaka to muzyka? To dźwięki przyrody: szum drzew, śpiew ptaków, jak np. na obrazie Joanny Budzyńskiej. Niekiedy to dźwięki płynące z tłumów, które odnajdziemy u Natalii Kozieł-Kaliomakki, czy też odgłos złotego piasku przenoszonego przez fale, ukazany w pracy ukraińskiej artystki Stratievy.
Zagadnienie dźwięku jest ze swej natury terminem bardzo abstrakcyjnym, co dało artystom szeroki wachlarz możliwości realizacji twórczej. Wystawa została tak skonstruowana, aby pokazać najnowsze trendy panujące w malarstwie polskim. Różnorodność zaproszonych artystów daje szanse na wieloaspektowy odbiór zagadnienia, jakim jest dźwięk. Od abstrakcji Beaty Baińskiej-Harmusiewicz, przez dynamikę prac Katarzyny Swinarskiej, aż po realizm Dominiki Hofman. Różnorodność oraz integracja różnych środowisk twórczych to wartości przyświecające w wyborze artystów. Analizując ich prace, można zauważyć, że dominują obrazy zainspirowane żywiołem wody. Jednak znalazło się również miejsce na nostalgiczne martwe natury Agaty Smólskiej czy też wnętrza pomieszczeń malowane przez Małgorzatę Zembko.
Artyści instynktownie wyczuwają nastroje społeczne. Można zauważyć, że wyraźnie dominuje potrzeba wyciszenia się, ucieczki przed gwarem i pędem życia. Obraz Kalkofonia Bartosza Armusiewicza wydaje się ukazywać chęć schowania się przed natłokiem dźwięków, przesytem odgłosów codzienności.
Wielowymiarowość wystawy pozwala na głębsze zanurzenie się w muzykę utkaną z dźwięków otoczenia. Każdy człowiek inaczej reaguje na otoczenie, ma inne potrzeby, wrażliwość i doświadczenia. Dla naszych artystów jest to przyroda, gwar i szum Bałtyku, który koi zmysły....

Uczestnicy i uczestniczki wystawy:

Bartosz Armusiewicz, Beata Babińska-Harmuszkiewicz, Wilga Badowska, Joanna Budzyńska, Kinga Gełdon-Czech, Agnieszka Gewartowska, Dominika Hofman, Małgorzata Kornecka-Drąg, Natalia Kozieł-Kalliomäki, Tomasz Kucharski, Małgorzata Limon-Wyrzykowska, Iwona Murawska, Agata Nowosielska, Agnieszka Olędzka, Aleksandra Prusinowska, Agata Smólska, Tetiana Stratieva, Katarzyna Swinarska, Joanna Śmielowska-Jaremin, Waldemar Wesołowski, Lech J. Zdrojewski, Małgorzata Zembko, Joanna Ziółkowska

Wystawa potrwa do 12 października br.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

min kul 23 logo 100NIMIT www 300

Informacje o wydarzeniu

Data wydarzenia czwartek, 21/09/2023, 18:00
Cena Wstęp wolny
Miejsce Foyer Główne
Kategorie Wydarzenia Filharmonii, Wystawy