64. MFMO w Oliwie – Jan Bokszczanin

Jan Bokszczanin – organy

Program:

Johann Sebastian Bach/Antonio Vivaldi – Koncert d-moll:
– Introdukcja
– Fuga
– Siciliana
– Finał
Johann Pachelbel – Ciaccona f-moll
Dymitr Szostakowicz – Passacaglia z opery Katarzyna Izmaiłowa
Arvo Part – Trivium
Edouard Khagagortyan – Passacaglia z III Symfonii Organowej
Joel Martinson – Aria on Chaccone
Marian Sawa – Sekwens

Jan Bokszczanin – organista i pedagog. W 2000 roku ukończył studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Joachima Grubicha. W późniejszych latach był stypendystą doktoranckim na University of North Texas (USA), gdzie studiował pod kierunkiem wybitnego pedagoga prof. Jesse E. Eschbacha.
Koncertuje w większości krajów Europy, Rosji, Azji oraz USA. Występował z recitalami organowymi w tak prestiżowych miejscach, jak: Katedra Notre Dame de Paris, Katedra we Freibergu, Katedra w Brugii, University Chappell w Glasgow, Katedra Katolicka w Moskwie, Meyerson Symphony Hall w Dallas (USA) oraz Katedra Matki Bożej Anielskiej w Los Angeles, w której 11 listopada 2018 roku wykonał koncert w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Jan Bokszczanin nagrał ponad 20 płyt CD z muzyką organową dla renomowanych wytwórni płytowych, a w 2012 roku nakładem wydawnictwa Polihymnia ukazała się jego monografia – „Główne tendencje rosyjskiej i radzieckiej muzyki organowej”. Pod jego redakcją w wydawnictwie Polihymnia Lublin ukazały się cztery zeszyty z utworami Mariana Sawy.
Jan Bokszczanin pracuje na stanowisku profesora na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (filia Białystok). Piastuje także stanowisko prodziekana na tejże Uczelni.
W 2019 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Główny organizator: Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

2021 oliwa belka

Informacje o wydarzeniu

Data wydarzenia piątek, 30/07/2021, 20:00
Cena 16-53 zł
Miejsce Archikatedra Oliwska
Kategorie Festiwale, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Koncert organowy
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie